I Sverige finns det över 400 golfbanor, ett imponerande antal med tanke på vår relativt lilla befolkning. Det beror delvis på svenskarnas intresse men även på grund av vår geografi. Sverige är ett stort land som till stor del inte är befolkar vilket underlättar möjligheten att ge plats åt golfbanor. Utöver det är Sverige ett utmärkt land för att underhålla gräs utan att använda alltför mycket vatten. Andelen golfbanor är högre i Sveriges södra delar, även detta beror dels på geografi och intresse. Golfintresset i södra Sverige är klart större på grund av högre befolkningsmängd samt tradition. Som känt är även södra Sverige betydligt plattare än norra Sverige, en förutsättning för att skapa den perfekta golfbanan. Det finns en stor chans att du har en golfbana nära dig om du är bosatt i södra Sverige.

Svenska golfklubbar

Antalet golfklubbar och antalet golfbanor är i regel samma. Det kan finnas undantag men det absolut vanligaste är att varje golfbana tillhör en golfklubb och vice versa. Golfklubbar förkortas ofta som GK. I Sverige lyder golfklubbarna under Svenska Golfförbundets regler. För att spela golf i Sverige behöver du vara medlem i en golfklubb. Förutom att ansvara för sina medlemmar tar även golfklubbarna hand om golfbanan. Föreningen ser till att gräset klipps och gödslas. Gräset ska klippas i olika längd beroende på del av banan. Maskinerna som används i arbetet samt arbetskraften och andra resurser bekostas av medlemsavgiften. Även kurser och tävlingar ska bekostas av den avgift som medlemmarna står för, det är därför naturligt att det kan kosta en del av vara medlem. Golfklubbar är oftast föreningar utan syfte att göra ekonomisk vinst.

Golfutbildningar

För golfintresserade ungdomar finns det möjlighet att gå på golfgymnasium. I Sverige finns det två golfgymnasier som tillhör Svenska Golfförbundet, de är Riksidrottsgymnasiet Helsingborg och Riksidrottsgymnasiet Uppsala. Utöver dessa finns även regionala gymnasium som lär ut golf. För eftergymnasiala utbildningar finns det flera universitet och högskolor som tillåter elever att kombinera sina studier med golfutbildning. För de som vill lära sig spela golf i vuxen ålder finns det självklart också alternativ. Nästan alla golfklubbar erbjuder golfkurser för sina medlemmar. Kurserna riktar sig till alla från nybörjare till elitspelare. Oavsett om kvällskurser, helgkurser eller veckokurser passar bäst för dig finns det oftast ett alternativ på en närliggande golfklubb. Det är även möjligt att anlita en personlig golflärare för att lära sig mer intensivt genom att få full uppmärksamhet från läraren.

Golftävlingar

Precis som med golfutbildningar finns det många varianter av golftävlingar att välja mellan oavsett om du är amatör eller professionell spelare. Det arrangeras många amatörtävlingar i Sverige varje år, de flesta golfklubbarna brukar hålla i minst en tävling per år. Att tävla i golf som nybörjare kan vara ett roligt sätt att motivera sig själv och utvecklas som spelare. Självklart kan även erfarna golfspelare medverka på dessa tävlingar. Swedish Golf Tour är den mest kända golfturneringen i Sverige. Både professionella golfspelare och amatörer är välkomna även om det finns ett visst krav på handicap. Turnering består av över tjugo tävlingar runt om i Sverige under året och prissumman är hög för vinnarna. För att hitta samtliga tävlingar i Sverige samt en hel del utomlands kan du besöka Sveriges Golfförbundets hemsida.

Svenska Golfförbundet

Det Svenska Golfförbundet är precis som det låter, ett riksförbund för idrotten golf. Förbundet har existerat i över hundra år och har under hela den tiden haft stor inverkan på sporten i Sverige. Nästan en halv miljon golfare är indirekt kopplade till Svenska Golfförbundet genom golfklubbar runt om i Sverige. Förbundet ansvarar som sagt för slope- och handicapsystemet, samt andra golfregler. Utöver det ligger det på förbundets bord att utbilda ledare och instruktörer korrekt. Det är även Svenska Golfförbundets ansvar att arrangera rikstäckande tävlingar som de ovan nämnda. De två golfgymnasierna är en viktig del i Svenska Golfförbundets arbete för att se till att golftraditionen lever vidare i Sverige. Många eldsjälar engagerar sig i förbundet för att värna om golfsporten och allt vad den innebär för såväl individer som svensk kultur.