Herrlandslaget i golf vill ligga i absolut framkant och finputsar och trimmar hela verksamheten dagligen. De skapar de bästa förutsättningarna för Sveriges toppamatörer och gör allt för att dessa ska ta steget upp till nästa proffsnivå och världstoppen. Herrlandslaget i golf har en väl inarbetad värdegrund. Den vilar på ärlighet, ansvar, hälsa och glädje. Tränarna inom landslaget utformar individuella handlingsplaner för varje spelare för att denna skall kunna utvecklas mot proffsnivå. Landslaget består av spelare på olika nivåer. Golfspelare som visar på stor potential och har vunnit amatörtävlingar kan väljas in i landslaget. Hela tiden är svenska golflandslaget på jakt efter nya lovande förmågor. En del uttagningar sker förstås från pojklandslaget, läs mer om dessa i artikeln nedanför. Dock behöver du inte ha varit medlem i pojklandslaget för att bli uttagen till herrlandslaget i golf.

Golflandslaget – damer

Svenska golflandslaget är uppdelat mellan män och kvinnor. Likt herrarna har damlaget bevakning på unga golfspelare. Golfspelare utanför landslaget skall ha lika stor chans att att ta plats som en befintlig medlem. Damlandslagets värdegrund beskrivs även den med glädje, välmående, ansvar och att vara ärlig. För de som är uttagna till landslaget är värdegrunden en bas i verksamheten. Det ses som ett samarbete och ett win win-upplägg där alla spelare tillsammans lever upp till och ansvarar för landslagets vision och deras mål. De har också en verksamhet för de professionella spelarna, utmanarsatsningen. Genom samarbete med de allra bästa spelarna i Sverige får landslaget för damer kunskaper och erfarenheter som de sprider vidare i olika forum. Det finns fem damer listade på svenska golfförbundets hemsida; Amanda Linnér, Beatrice Wallin, Frida Kinhult, Linn Grant och Maja Stark.

Golflandslaget – flickor

Swedish Golf Teams framtidsverksamhet för flickor arbetar med flickor som är 17 år och yngre. Syftet med detta är att förbereda spelare inför flicklandslaget. De arbetar även med att sprida kunskap från Swedish Golf Team till yngre spelare runt om i Sverige. De prioriterar bland annat att skapa visioner och insikt i att det är fullt möjligt för alla att nå långt. Samt att skapa förståelse för vikten av att ha bra grunder. Några utbildningsområden är spelstrategi, inspelsrundor, golfens träningslära, grundläggande golfteknik samt att de sätter upp en utvecklingsplan och jobbar med målsättningsarbete. Spelare väljs ut baserade på en del olika punkter, bland annat deras resultat, hur många tävlingar de spelat samt deras attityd och tekniska förmåga. Flicklandslaget jobbar med mottot “Vi mot världen” och arbetar för att stärka flickornas roll inom idrotten.

Golflandslaget – pojkar

Pojklandslaget jobbar på ett liknade sätt som de andra landslagen inom golfen. Ledarna jobbar nära sina spelare för att se till att de får en personlig handlingsplan som är formad efter spelarens behov. På så sätt stärks varje spelare individuellt och kan förhoppningsvis nå toppen. Även pojklandslaget utgår ifrån samma värdegrund som resterande spelare, hälsa, glädje, ärlighet och ansvar. I dagsläget finns det tre listade spelare på golflandslagets hemsida för pojkar, och dessa spelare är Gustav Andersson, Ludvig Eriksson och Viktor Hagborg-Asp. Under 2018 utfördes 12 tävlingar och de hålls runt om i världen. Allt från hemma i Sverige, i grannlandet Norge och hela vägen till Sydafrika och USA. Precis som flicklandslaget så arbetar pojklandslaget med pojkar som är 17 år och yngre, efter det klassas man som vuxen.

Handigolf

Handigolf är golf för personer som har en funktionsnedsättning. Det kan antingen vara en fysisk funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Swedish Golf Team strävar efter att alla ska få samma möjligheter och de är med och förändrar livet för många spelare som får chansen att vara med. Det är ett mycket fint och viktigt arbete från deras sida och något som de är stolta över, och det med all rätt. Det finns i dagsläget 13 spelare listade på svenska golfförbundets hemsida. 12 av de spelarna är herrar och en av spelarna är en kvinna vid namn Matilda Jonsson. Precis som med de andra lagen så arbetar handigolfen efter samma värdegrund och med samma principer. Daniel Stark, Per Sjöberg och Krister Andersson är de som är tränare och coacher för handigolfen.